Cases / It-styrelse

It-styrelse

Forretningskritiske jurister til kontraktformidling hos Danmarks største IT-styrelse

Capax har assisteret med rekrutteringen af forretningskritiske jurister, i en kompleks offentlig organisation, der varetages af dygtige specialister.

Igennem mere end 5 år har Capax fungeret som rekrutteringspartner, for en af de største og mest komplekse offentlige it-organisationer i Danmark. Rekrutteringerne har omfattet tunge specialist profiler, herunder chefjurister, contract managers, specialkonsulenter samt udbudsjurister. Disse profiler står i spidsen for forvaltningen af styrelsens juridiske kerneopgaver, hvor de blandt andet skal varetage de mest komplekse IT-kontrakter.

Organisationen har for opgave at varetage mange samfundskritiske opgaver, derfor er der stor efterspørgsel på kompetente specialister, der kan navigere rundt i de juridiske problemstillinger ved kontrakter, i komplicerede IT-systemer.
Med stor efterspørgsel på denne type kandidater, var det derfor en vigtig opgave at sørge for, at arbejdsmiljøet samt opgaverne, blev fremhævet fra en retvisende og attraktiv vinkel, sammenlignet med konkurrenterne.

Udfordringen for Capax var den store efterspørgsel på disse profiler. Styrelsen ønskede at besætte mange stillinger, og udbuddet af profiler, der mødte de høje krav til erfaring, var mangelfuldt kontra efterspørgslen på profiler med disse kompetencer.
Opgaverne krævede derfor en dybdegående forståelse for den offentlige sektors kandidatfelt, samt en klar plan for, hvordan vi kunne fremhæve de attraktive arbejdsforhold, for potentielle kandidater.

Vi erfarede, at den største faktor som kandidaterne reagerede positivt på, var det store interne juridiske miljø, samt det ansvar, de ville få i deres respektive stillinger. Kandidaterne havde mulighed for at blive en del af den største og mest samfundskritiske juridiske afdeling. Med deres udbuds- og kontraktmæssige evner, varetager afdelingen store og komplekse IT-systemer.

Learnings

Ved at fremhæve styrelsens bedste kvaliteter, i form af deres komplekse arbejdsopgaver og deres store interne afdeling. Var det muligt at differentiere dem fra de andre virksomheder, som var på jagt efter samme type kandidater. En stor del af vægten blev lagt på det ansvar samt karrieremuligheder, der fulgte med positionen. Som en organisation, opbygget af et af de største, og mest komplekse IT-systemer i Danmark, var der god mulighed for at vokse fagligt. 

 

 

 

Ønsker du at vide mere om denne case?

Kontakt os

Capax Sine

Sine Jelle

International rekrutteringskonsulent og teamleder

+45 21661104
sdj@capax.dk