Slået op: 15.12.2023

Domsstolsstyrelsen / Fuldtid

Databeskyttelses-specialist

Har du lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem jura og it, og har du erfaring med databeskyttelse? Og vil du være med til at sikre, at domstolenes nye løsninger til behandling af straffe- og skiftesager lever op til gældende lovgivning? Eller vil du være med til at sikre compliance på databeskyttelsesområdet ved hele Danmarks Domstole?

Så er du måske én af Domstolsstyrelsens to nye databeskyttelsesspecialister.

Om Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Vi tilbyder dig den ene af to spændende og selvstændige stillinger, hvor du får mulighed for i en central rolle at bidrage til en stor udviklings- og digitaliseringsindsats for en vigtig samfundsinstitution. Du skal arbejde i et miljø med dygtige generalister og specialister, præget af høj faglighed, engagement, arbejdsglæde og samarbejde på tværs af forskellige faggrupper. Et miljø, hvor du løbende kan udvikle dig fagligt og personligt, og hvor der er et godt socialt sammenhold.

Du bliver en del af enheden Jura og Forretning, som er en del af vores Center for Forretning og Udvikling. I den ene stilling vil du også være tilknyttet vores Straffe- og skifteprogram.

Databeskyttelsesspecialister i Straffe- og skifteprogrammet

Domstolsstyrelsen understøtter retternes arbejde digitalt og sikrer, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt.

I de kommende tre år fortsætter vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes stør-ste sagsområder – straffe- og skiftesagsområderne. Vi udvikler et nyt systemkompleks, der under-støtter fuld digital sagsbehandling. Løsningerne skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehand-lere og domstolenes brugere samt realisere de mange gevinster, som vi har identificeret i analysearbejdet.

Du vil skulle rådgive Straffe- og skifteprogrammet om databeskyttelsesretten, og du har ansvar for at sikre gennemførslen af diverse databeskyttelsesretlige leverancer og afklaringer i programmet. Du får dermed en vigtig rolle med at bidrage til at sikre, at de kommende it-løsninger lever op til gældende lovgivning særligt i forhold til databeskyttelsesretten.

I det daglige bliver du en del af Straffe- og skifteprogrammet, der arbejder efter den agile metode, og hvor du deltager i møder, fx PI-plannning, daily stand up, systemdemoer mv. Du kommer til at arbejde tæt sammen med Jura og Forretnings øvrige jurister, programmets programchef, product ownere, forretningsspecialister, systemteam og med øvrige medarbejdere i Domstolsstyrelsen, herunder særligt Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesspecialist i enheden Jura og Forretning

Som databeskyttelsesspecialist vil du få en central rolle i Domstolsstyrelsens arbejde på databeskyttelsesområdet. Du får ansvar for at sikre gennemførslen af diverse databeskyttelsesretlige leverancer og afklaringer i opgaver og projekter og mulighed for at sætte operationel og strategisk retning for databeskyttelsesarbejdet ved Danmarks Domstole. Du får derved bl.a. en vigtig rolle med at bidrage til at sikre, at de kommende udviklingsmiljøer i Domstolsstyrelsen og it-løsninger ved Danmarks Domstole lever op til gældende lovgivning særligt i forhold til databeskyttelsesretten.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med enhedens øvrige jurister og Domstolsstyrelsens øvrige specialister inden for it- og informationssikkerhed og Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgi-ver. Derudover vil du have samarbejde med justitsministeriets departement og andre styrelser på ministerområdet.

Dine opgaver i begge stillinger

Dine opgaver bliver kort fortalt:

 • Rådgivning om databeskyttelse og informationssikkerhed og udarbejdelse af diverse analyser og notater
 • Udarbejde risikovurdering for forretningen og de registrerede samt konsekvensanalyse vedrø-rende databeskyttelse (DPIA)
 • Sikring af privacy by design and by default
 • Rådgivning om overførsel af personoplysninger til tredjelande og gennemførelse af Transfer Impact Assessment (TIA)
 • Rådgivning om diverse it-løsninger og -værktøjer
 • Sikre dokumentation af diverse juridiske til- og fravalg
 • Rådgivning om øvrige krav, som offentlige it-løsninger skal overholde

Som databeskyttelsesspecialist vil du også skulle bidrage til arbejdet i vores informations-sikkerhedsudvalg og Styregruppe for sikkerhed ved Danmarks Domstole.

Om dig

Du har erfaring inden for databeskyttelse og med ovennævnte opgaver – gerne fra fx it-udviklingsprojekter, forretningsudviklingsprojekter eller lignende – og har opnået en god forståelse for samspillet mellem jura og it.

Det er en klar fordel, hvis du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. Vi hører dog også gerne fra dig, der har en anden videregående akademisk baggrund og har længerevarende og relevant erfa-ring inden for databeskyttelse og med ovennævnte juridiske opgaver og vurderinger.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har særdeles gode samarbejdsevner, er opsøgende og er god til at skabe gode relationer
 • er løsnings-, resultat- og helhedsorienteret og løser dine opgaver med høj kvalitet
 • er god til at forstå komplekse problemstillinger, kan skære en sag til og finde frem til det væsentlige
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og følger en sag helt til dørs
 • trives i en hverdag, hvor opgaverne kan være omskiftelige og med korte deadlines, da kol-legaerne ofte er afhængige af hurtige afklaringer

Du trives med et stort ansvar og kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt samt formidle kompliceret materiale til andre, der ikke har samme faglige viden som dig. Du er nysgerrig både i forhold til det juridiske felt og it-udvikling, men også i forhold til dine kollegaer og deres faglig-heder.

Har du mindre erfaring med de nævnte opgaver, vil vi sørge for, at du indføres i opgaverne i tæt samarbejde med den it-jurist, der hidtil har haft opgaverne.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil afhængig af erfaringer og kompetencer blive ansat som fuldmægtig, special- eller chefkon-sulent efter Finansministeriets overenskomst med en række AC- organisationer. Der vil være mu-lighed for at forhandle et pensionsgivende tillæg, hvis størrelse også afhænger af dine erfaringer og kvalifikationer.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Domstolsstyrelsen er beliggende på både Gammel Mønt og Amagerfælledvej. I stillingen tilknyttet Straffe- og Skifteprogrammet, får du arbejdssted på både Gammel Mønt og Amagerfælledvej, men primært på Gammel Mønt. I stillingen tilknyttet enheden for Jura og Forretning, får du arbejdssted på Amagerfælledvej.

Mere om stillingerne
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for Jura og Forretning Laila Lindemark på telefon 20 98 39 45.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også se vores programorganisering samt læse om Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi samt møde medarbejdere i styrelsen. Mød også nogle af vores jurister, der bl.a. arbejder med it-udvikling her eller andre kollegaer, der arbejder med it-udvikling i Domstolsstyrelsen her.

Ansøgning til stillingen som databeskyttelsesspecialist

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Ansøg her” nederst på siden.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (både bachelor- og kandidatbevis med karakterer).

Du bedes skrive i den ansøgning, hvilken stilling du søger, eller om du søger begge stillinger.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 15. januar 2024 kl. 12.

Vi forventer at holde indledende samtaler den 18. og 19. januar og 2. samtaler med udvalgte kandidater den 24. og 26. januar.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Denne rekruttering er assisteret af Capax Legal. For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Simone Lindegaard på swg@capax.dk

 

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

København S

Hovedstaden

 

Segment: Jura
By: København S
Region: Hovedstaden