Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

København K

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: København K
Region: Hovedstaden

Slået op: 02.01.2023

GDPR-specialist

Københavns Universitet / Fuldtid

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.

Fysisk er Københavns Universitet fordelt på 4 campusområder i København samt 10 museer og forskningshaver – blandt andre Zoologisk Museum, Botanisk Have, Medicinsk Museum og Øresundsakvariet.

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

Københavns Universitet har i mange år været det højst rangerede universitet i Danmark, og har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi.

Københavns Universitet er inde i en spændende forandringsproces med fokus på digitalisering og IT-understøttelse af universitetets kerneområder inden for uddannelse, forskning og formidling på højeste internationale niveau.

Som led i denne forandringsproces har der i løbet af 2022 været et større fokus på at understøtte anvendelse af GDPR endnu bedre i universitets organisation, og databeskyttelsesrådgiveren vil få en vigtig rolle i dette arbejde.

Afdelingen

Stillingen som GDPR-specialist er placeret i afdelingen for Forskning- og Informationssikkerhed. Forskning og Informationssikkerhed arbejder for at styrke Københavns Universitets sammenspil med virksomheder og offentlige myndigheder samt øge den eksterne finansiering til forskning.

KU Forskning og Informationssikkerhed består pt. af ca. 50 ansatte fordelt på vidensområder som Informationssikkerhed, Tech-Trans, Data Management, samt Kontoret for forskningsservice og ligger i smukke, historiske bygninger ved Frue plads.

GDPR-specialisten vil i det daglige virke arbejde tæt op ad afdelingens DPO og vil overordnet referere til vicedirektør, Kim Brinckmann. Forskning og Informationssikkerhedsenheden består af en CISO, 4 medarbejdere, der arbejder med Datamanagement, samt en kommende DPO.

Generelt består kontoret af fuldmægtige, Senior- og Chefkonsulenter og er et alsidigt kontor, både i personligheder, alder og anciennitet. Som GDPR-specialist vil du have mulighed for at sætte dit eget præg på de spændende og mangfoldige arbejdsopgaver, som du vil komme til at sidde med.

Stillingen

Københavns Universitet ønsker at styrke GDPR-området og vil derfor etablere en ny GDPR-rådgivningsfunktion i Afdelingen for Forskning og Informationssikkerhed.
GDPR-funktionen kommer til at arbejde tæt sammen med KU’s Data Protection Officer (DPO) og andre kollegaer fordelt på de seks fakulteter på KU, der arbejder med informationssikkerhed. Den nye GDPR-funktion skal spille en vigtig rolle i KU’s GDPR-håndtering, og får fokus på bl.a. undervisning, faglig sparring, efteruddannelse, formidling, udvikling af fælles værktøjer samt etablering og drift af faglige netværk på tværs af fakulteter og administrative enheder.

GDPR-rådgivningsfunktionen har endvidere ansvar for at tilegne sig ny viden om GDPR generelt og specifikt i forhold til universitetsområdet.

I rollen som GDPR-specialist får du:

 • En stilling med gode muligheder for indflydelse, stor selvstændighed og spændende opgaver.
 • Et udfordrende job med stort udviklingspotentiale.
 • Adgang til kurser og efteruddannelse, så du udvikler dig fagligt.
 • En alsidig opgaveportefølje med mange kasketter på.
 • En bred kontaktflade internt og eksternt.
 • Et engageret team, der vægter samarbejde og vidensdeling højt.
 • En fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.
 • Sociale kollegaer, hvor tempoet er højt – men det er humøret også.

Ansvarsområder

I stillingen skal du bl.a.:

 • Identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger i organisationen og igangsætte projekter for at forbedre compliance niveauet bredt på KU.
 • Udarbejde og tilpasse fælles GDPR-processer og procedurer alene eller i samarbejdet med GDPR-organisationen og Informationssikkerhedsenheden.
 • Opbygge netværket i GDPR-organisationen med relevante og faglige netværksmøder.
 • Rådgive GDPR-organisationen om fortolkningen af GDPR, databeskyttelsesloven og generelle GDPR-spørgsmål.
 • Behandle brud på persondatasikkerhedssager inkl. eventuel anmeldelse til Datatilsynet.
 • Overvåge vejledninger og afgørelser fra Datatilsynet og identificere deres betydning i organisationen.
 • Formidle viden blandt GDPR-organisationens medlemmer, herunder bl.a. om fælles processer og procedurer.
 • I samarbejde med KU’s kommunikationsteam, vedligeholde nuværende intranet (KU-net) eller etablere ny kommunikationsplatform for at sikre løbende GDPR-compliance på KU.

Krav

Vi forestiller os, at du:

 • Har praktisk erfaring med rådgivning inden for databeskyttelsesområdet.
 • Har arbejdet med compliance, ligesom du gerne må have erfaring med deltagelse i projektarbejde, udarbejdelse af retningslinjer, processer mv.
 • Er selvstændig, struktureret, initiativrig med gode samarbejdsevner og godt humør.
 • Vil tage ansvar og være med til at gå forrest både i rådgivning og compliance arbejdet.

Vi ser det som en fordel, hvis:

 • Du har erfaring med at arbejde i universitetssektoren eller andre vidensinstitutioner.
 • Du har projektlederkompetencer og erfaring med at lede projekter på tværs af en større organisation.
 • Du har erfaring med at udvikle og vedligeholde digitale systemer og processer.