Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

København S.

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: København S.
Region: Hovedstaden

Slået op: 29.11.2021

Juridisk Specialkonsulent

Københavns Universitet / Fuldtid

Stillingen er placeret i Uddannelsesservice som i det daglige arbejder med at få de studerende bedst muligt gennem studiet – inden for rammerne. KU søger en jurist der kan understøtte driften og varetage rollen som sagsbehandler og husjurist på uddannelsesområdet. Der er tale om en ny stilling, en opnormering, så opgaveporteføljen vil løbende udvikle sig.
Stillingen indeholder en varieret portefølje med drift, projekter og ad hoc opgaver. Derudover vil man som KU’s nye Juridiske Specialkonsulent få gode kolleger og en afdeling som er kendetegnet ved, at der er højt til loftet, godt humør og stor faglig stolthed over deres arbejde.
I afdelingen vægtes samarbejde og tværfaglighed højt. Derfor arbejdes der aktivt med videndeling og løbende udvikling af arbejdsprocesser.
Uddannelsesservice har fokus på at udvikle de bedste rammer for hver type  af opgaver, og sikre størst mulig fleksibilitet for den enkelte, samtidig med  at de fastholder teamet som centralt element, og understøtter den faglige sparring og kollegaskabet.
Det kommer blandt andet til udtryk ved at alle medarbejdere har mulighed for at arbejde hjemme, og det kan ses på indretningen af afdelingen. Der er tale om en forsøgsordning for hele administrationen, som evalueres ved årsskiftet. Studiechefen er chef for afdelingens 40 medarbejdere, men i det daglige vil du referere til en teamleder.
Som den nye Juridiske Specialkonsulent har du et stort drive, godt humør og lyst til at arbejde både med konkret dag-til-dag drift og udvikling af teamarbejde, videndeling og begrebet ”god service”.

Du bliver en del af Team Sagsbehandling, Undervisning og Eksamen som primært arbejder med driften af fakultetets uddannelser, blandt andet jura uddannelsen, der er Danmarks største universitetsuddannelse med omkring 4.500 studerende. Teamet består af 11 fuldtids medarbejdere.
Du kommer bl.a. til arbejde med sikringen af de bedste rammer og processer for funktionsnedsatte studerende, sikre at KU lever op til GDPR reglerne, herunder afklaring af snitflader og udvikling af hensigtsmæssige processer, høringssvar til bekendtgørelser, juridisk kvalitetssikring, juridisk sagsbehandling og daglig juridisk sparring med kollegerne i afdelingen, såvel de to drifts-jurister som de øvrige medarbejdere. Endelig vil du også indgå i tværgående samarbejde med de øvrige fakulteter og fællesadministration.

Krav

Kandidaten har en relevant uddannelsesbaggrund indenfor jura – Cand.jur.

Kandidaten skal som minimum have:

  • Minimum 3-4 års erfaring som fuldmægtig
  • Erfaring med forvaltningsret
  • Bred vifte af juridiske kompetencer
  • Erfaring med sagsbehandling fra større offentlige organisationer
  • Være interesseret i at yde en høj service til bl.a. de studerende
  • God organisationsforståelse og blik for processer herunder have styr på sine opgaver samt deadlines