Lukket rekruttering

Jurist til kontraktstyring

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Som IT Contract Manager får du en afgørende rolle i kontraktstyringen mellem kunde og leverandør på de store IT-udbud, som er med til at muliggøre transformationen i hele UFST. I tæt samarbejde med dine kollegaer på kontoret, vil du løbende administrere, ændre og genforhandle de kontrakter, som primært omhandler outsourcing af IT og infrastruktur.

Som en del af denne kontraktstyring er der tale om en rolle, hvor god kommunikation og forhandling med interne såvel som eksterne parter er et afgørende element for succes. Du vil særligt være i tæt dialog med leverandørerne for at sikre, at kontrakterne lever op til UFST’s krav, både ift. økonomi og leverance. Derudover er der også et element ift. at sikre, at der leves op til de krav og retningslinjer, der stilles fra myndighedernes side.

Krav til en jurist til kontraktstyring

Vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund er din erfaring med kontraktstyringen og IT-outsourcing, som du har min. 2-3 års erfaring med. Din erfaring kan med fordel komme fra kundesiden, såsom en offentlig virksomhed, eller fra en IT-leverandør.

Der er derudover ikke ét specifikt krav til, hvilket konkret sæt af kompetencer, du skal komme med, men det er essentielt, at du har stærke kompetencer og kan se dig selv inden for nedenstående områder:

 • du gennem din karriere har opbygget erfaring med IT-outsourcing-aftaler omhandlende infrastruktur, applikationsdrift og applikationsvedligehold.
 • du har arbejdet som kontrakt- og/eller leveranceansvarlig hos leverandører og/eller kunder i flere år.
 • du har kendskab til hvorledes outsourcing-aftaler er opbygget, og hvordan kontrakter administrativt håndteres i aftaleforløbet.
 • du evner at sætte dig ind i tekniske og forretningsmæssige problemstillinger.
 • du formår at begå dig i en politisk organisation.

I rollen som IT Contract Manager bliver de vigtigste opgaver at:

 • Være ansvarlig for styring af en række IT-outsourcing-kontrakter, herunder at varetage ændringshåndtering og tillæg til kontrakten.
 • Deltagelse i- og give input til udbudsprocesser omkring kontrakterne
 • Varetage forhandlinger med leverandører.
 • Varetage dialog med forretningen ift. hvilke opgaver, der kan håndteres under de enkelte aftaler.
 • Tilsikre implementeringen af nye aftaler er under kontrol.
 • I samarbejde med interne leveranceansvarlige, medvirke til at kontrakter lever op til forretningens krav og behov
 • Varetage dialogen med leverandøren omkring den overordnede leverance og økonomi i aftalen, og tilsikrer at økonomi og leverancer i kontrakten optimeres bedst muligt.
 • Fungere som eskaleringspunkt for den operationelle kontraktledelse vedr. tolkninger og tvister.
 • Tilsikre at governance ift. leverandør og interne interessenter fungerer optimalt, og at evt. konflikter håndteres professionelt.

 

Denne rekruttering er assisteret af Capax Legal. For mere information, er du velkommen til at kontakte Christina Just på cj@capax.dk

 

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

Lyngby

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: Lyngby
Region: Hovedstaden