Jobinfo

Segment:

By:

Region

Jura

Valby

Region Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
 By: Valby
Region: Region Hovedstaden

Slået op: 12.10.2022

Chefkonsulent (udbud og kontraktudvikling)

Movia / Fuldtid

Movias Flextrafik er et veletableret koncept, der i disse år udvikler sig på en række områder. Operatørmarkedet er i fortsat udvikling efter en tidligere ændring af taxiloven. Hertil kommer ønsker om en grøn omstilling af kørslen og en fornyelse af systemets samlede IT-platform. Movias kontrakter skal udvikles, så de understøtter disse udviklinger.

Kommunebus er et relativt nyt produkt, hvorfor kontraktgrundlag og processer fortsat er under udvikling i dialog med de berørte kommuner. Du vil i denne stilling få ansvaret for, på et overordnet niveau, at skulle udvikle Movias Flex- og kommunebus- udbud samt løbende håndtere kontraktstyringssager på de to områder.

Du vil skulle rådgive Movias udbudskonsulenter, så udbuddene udarbejdes og gennemføres inden for udbudsrettens rammer og hjælpe i arbejdet med at optimere Movias flexkontrakter, så de tager højde for kompleksiteten i leverandørmarkedet og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt.

På lokaltogsområdet kommer du til at bidrage til fornyelsen af Movias nuværende forhandlede trafikkontrakt med Lokaltog. Du vil desuden skulle håndtere kontraktstyringssager, samt løbende juridiske sager på jernbaneområdet.

Denne stilling indeholder gode udviklingsmuligheder, hvor du i samarbejde med flere erfarne medarbejdere i teamet, trafikale specialister og udbudsjurister får stor mulighed for at præge, hvordan Movia skal tilrettelægge og gennemføre trafikkøb, samt hvordan de kontraktuelle problemstillinger skal håndteres, herunder tvister, der opstår i forholdet leverandørerne. Som chefkonsulent hos Movia vil du blive anset som en del af deres ledelse, og derfor have stor faglig indflydelse.

Det er vigtigt at du har lyst til og er klar på at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du motiveres af at kunne kombinere opgaver i hele spændet fra strategisk udvikling, gennemførelse af udbud til daglig drift og kontrakthåndtering.

 • Ansvar for på et overordnet niveau at udvikle Flex- og kommunebus- udbud.
 • Indgå som faglig og juridisk sparringspartner for de andre udbudskonsulenter samt projektledere.
 • Optimering af Movias flexkontrakter.
 • Overordnede kontraktstyringsopgaver på Flex, kommunebus og jernbaneområdet.
 • Bidrage til fornyelsen af Movias nuværende trafikkontrakt på lokaltogsområdet.
 • Koordinere og bidrage til videreudviklingen og optimering af bestående udbudsmaterialer på baggrund af udviklingen i markedet og erfaringer fra tidligere udbud.

Krav

 • Du har solid erfaring med udarbejdelse af udbud og kontrakter og håndtering af kontraktuelle problemstillinger og tvister.
 • Du har et forretningsmæssigt og strategisk blik på kontrakter og tilrettelæggelse af udbudsprocesser, herunder udarbejdelse af udbudsstrategier og har styr på udbudsreglerne.
 • Du kan i praksis vejlede om alle delene i udbudsprocessen med en bred faglig og udbudsretslig forståelse.
 • Du kan tage styringen og kan i tæt samarbejde med mange forskellige fagligheder levere løsninger i høj kvalitet på komplekse kontraktmæssige udfordringer.
 • Du har flair for interessehåndtering samt en korrekt, grundig og tillidsvækkende håndtering af interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du kan reagere proaktivt på eventuelle trafikale, juridiske eller politiske udfordringer for teamet og har i den forbindelse også blik for detaljen.
 • Kan mestre traditionelle projektledelsesdiscipliner samt agile forløb.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til regulering af jernbanesektoren. Dette kendskab kan også etableres efterfølgende via oplæring.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med offentlige udbud.

Du er uddannet cand.merc.jur., cand.jur. eller har tilsvarende erfaring med udbud og kontraktstyring.