Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden

Slået op: 30.11.2021

Contract manager

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Som Contract Manager bliver du tilknyttet EUTK-programmet, og du står i spidsen for et team af specialister inden for økonomi, udbud og contract management. Du skal samle trådene og yde juridisk og kommerciel rådgivning til programledelsen, samt være med til at sætte retningen for området, så der sikres fremdrift hos projektledere i udviklingsteams ifm. udbud, kontrakt- og leverandørstyring.

Du får en central rolle i at hjælpe organisationen med at skabe overblik og beslutningskraft, samt at sikre, at alle relevante kommercielle, projektmæssige og juridiske forhold ifm. kontrakttilblivelsen og -forhandlingen inddrages. Når kontrakterne er underskrevet og går i drift, er det ligeledes dit ansvar at sørge for, at der bliver fulgt op på leverancer, og at minimere risici. Du skal derfor kunne håndtere og styre økonomiske, finansielle, tekniske og juridiske aspekter af store og komplekse kontrakter, både i planlægnings- og udførelsesfasen.

Du kommer til at bevæge dig på alle niveauer i organisationen og hos styrelsens it-leverandører, og du har derfor en stor kontaktflade med både ledere og specialister. Sammen med dine kollegaer i EUTK-programmet og i stabskontorerne i styrelsen, skal du finde pragmatiske løsninger på komplekse problemstillinger.

Det forventes, at du altid har overblikket over kommende leverancer, status for godkendelser, behov for ændringer og er en konstruktiv sparringspartner for ART-ledelserne i det løbende samarbejde. Du vil indgå i forhandlingsforløb fx i forhold til større ændringer og håndtering af tvister. Endvidere vil du indgå i den formelle governance omkring kontrakterne i form af planlægning og gennemførelse af styrekomite møder og formelle godkendelser.

Som Contract Manager bliver dine væsentligste arbejdsopgaver bl.a.:

 • At være SPOC på kontrakten og sørge for at alt går rigtigt til i aftaleforholdet, at kontrakten overholdes og holdes levende samt at risici minimeres og rapporteres rettidigt til programmets ledelse.
 • At have det fornødne overblik over leverandørsamarbejdet og kontrakten til løbende at kunne sparre med interessenterne
 • At sikre overholdelse af alle administrative processer rundt om kontrakten, herunder at frister iagttages og logs vedligeholdes
 • At medvirke til at modne kontorets politikker for leveranceopfølgning og leverandørstyring, herunder procedurer, processer og værktøjer

Krav

For at få succes i stillingen, er det vigtigt, at du:

 • har 5+ års erfaring indenfor contract management, hvor du har beskæftiget dig med forhandling af store, komplekse udbud og it-kontrakter
 • har indsigt i sagsførelse, leverandørsamarbejde, udbud og juridisk kontraktstyring af it-projekter
 • er analytisk stærk og kan finde løsningerne på vanskelige problemstillinger
 • har kendskab til leverancekontrakter, og har arbejdet med ledelsesoplæg og styregrupper
 • er en dygtig formidler – både mundtligt og skriftligt, der kan sikre knivskarpe beslutningsoplæg
 • har stor arbejdskapacitet og er en udpræget holdspiller
 • har blik for detaljerne og kan se sammenhænge på tværs af opgaver og dagsordner
 • har politisk tæft og kan navigere i en politisk organisation

Hos UFST vil der være god mulighed for professionel og personlig udvikling i et spændende miljø, hvor man får mulighed for at bruge sine kompetencer fuldt ud i et komplekst og udfordrende fagligt miljø. I stillingen vil der være mulighed for rig indflydelse af egen rolle samt at være med til at forme, hvordan fremtidens Skatteforvaltning løser sine opgaver. Man bliver derfor medskaber ift. forbedringer og nye muligheder for Danmark og den enkelte borger.