Jobinfo

Segment:

By:

Region:


Jura

Valby

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: Valby
Region: Hovedstaden

Slået op: 11.05.2022

Contract Manager

Movia / Fuldtid

Som en offentlig virksomhed med politiks ledelse og en stor udliciteret drift, møder Movia en bred vifte af såvel forretningsmæssige som kontraktlige udfordringer. Du vil derfor komme til at arbejde i et område med mange intern og eksterne kontaktflader og et stort ledelsesmæssigt og eksternt fokus på opgaveløsningen.

Du får en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du forventes at blive drivende i forhold til udviklingen af Movias kontraktstyring.  Det er derfor vigtigt du er klar til at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du har lyst til at have ansvaret for at drive et større udviklingsprojekt.

Du vil desuden blive sat i spidsen for at udvikle et contract mangement system til styring af Movias samlede A-kontraktportefølje, der omsætter for ca. 3 mia. kr. årligt.

Ydermere vil du komme til at lære Movias kontrakter godt at kende gennem løbende kontraktstyrings- og projektledelsesopgaver, hvor tyngden ligger på håndtering af data og intern koordinering frem for juridisk sagsbehandling.

  • Kontraktstyring af Movias A-kontrakter
  • Gennemføre løbende kontraktstyringsopgaver med udgangspunkt i et sikkert overblik over data og et stærkt forretningsmæssigt blik på kontrakterne
  • Stå i spidsen for at udvikle og systemunderstøtte overblikket over Movias kontraktportefølje på rutebusområdet.
  • Projektledelse af mindre udviklings- og afklaringsprojekter på kontraktområdet

Krav

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau eller har på anden vis opnået en tilsvarende erfaring. Fx cand.merc.jur, økonom eller tilsvarende.