Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

København K

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: København K
Region: Hovedstaden

Slået op: 02.01.2023

DPO

Københavns Universitet / Fuldtid

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.

Fysisk er Københavns Universitet fordelt på 4 campusområder i København samt 10 museer og forskningshaver – blandt andre Zoologisk Museum, Botanisk Have, Medicinsk Museum og Øresundsakvariet.

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

Københavnsuniversitet har i mange år været det højst rangerede universitet i Danmark, og har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi.

Københavns Universitet er inde i en spændende forandringsproces med fokus på digitalisering og IT-understøttelse af universitetets kerneområder inden for uddannelse, forskning og formidling på højeste internationale niveau.

Som led i denne forandringsproces har der i løbet af 2022 været et større fokus på at understøtte anvendelse af GDPR endnu bedre i universitets organisation, og databeskyttelsesrådgiveren vil få en vigtig rolle i dette arbejde.

Afdelingen

Stillingen som Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) er placeret i afdelingen for Forskning & Informationssikkerhed, og indgår i en central enhed, som varetager opgaver i forbindelse med informationssikkerhed, forskningsdatamanagement og GDPR.

Forskning & Innovation arbejder for at styrke Københavns Universitets sammenspil med virksomheder og offentlige myndigheder, og øge den eksterne finansiering til forskning.

KU-Forskning og Innovation består af ca. 50 ansatte fordelt på vidensområder som Informationssikkerhed, Tech-Trans, Data Management, samt Kontoret for forskningsservice og ligger i smukke, historiske bygninger ved Frue plads.

DPO’en referer overordnet til universitetsdirektøren, Jesper Olesen og i det daglige til vicedirektør, Kim Brinkmann.

Forskning og Informationssikkerhedsenheden består af en CISO, 4 medarbejdere der arbejder med Datamanagement, samt en kommende GDPR-specialist. Generelt består kontoret af Fuldmægtige, Senior- og Chefkonsulenter og er et alsidigt kontor, både i personligheder, alder og anciennitet. Som DPO vil du have mulighed for at sætte dit eget præg på de spændende og mangfoldige arbejdsopgaver som du vil komme til at sidde med.

Du vil derudover blive en del af et stærkt fagligt miljø i et eksisterende netværk af eksterne DPO’er på tværs af danske universiteter, samt rådgivning blandt fakulteter på KU bestående af jurister med stærke GDPR-kundskaber.

Stillingen

Som DPO på Københavns Universitet (KU) får du GDPR-ansvar for en videns institution på et højt internationalt niveau.

Som DPO på KU, skal du bl.a. beskæftige dig med beskyttelse af person- og registerdata samt sikker håndtering af oplysninger om forsøgspersoner og respondenter, der deltager i forsknings- og udviklingsprojekter på universitetet. Ansvarsområdet omhandler både forskere, undervisere, administrativt ansatte og studerende.

Som DPO på KU skal du også have opdateret viden om udviklingen af regler om databeskyttelse på europæisk plan samt have et godt kendskab til grundlaget for samarbejde med lande uden for EU. Det vil blandt andet ske via deltagelse som KU-repræsentant i internationale fora og netværk. Endvidere eksisterer der et godt samarbejde mellem databeskyttelsesrådgivere på de danske universiteter og professionshøjskoler, som du også skal deltage i.

Stillingen er alsidig og dækker over et meget bredt sagsområde.

Ansvarsområder

Som DPO på KU får du bl.a. ansvar for:

 • Vedligeholdelse af universitetets interne procedurer for behandling af persondata.
 • Formidling af nye regler og processer på GDPR-området.
 • Den interne GDPR-undervisning og kompetenceopbygning.
 • Bidrage til at modne KU’s evne til at kvalitetssikre administrative systemer i forhold til GDPR.
 • Rådgivning af ledelse og ansatte om universitetets GDPR-regler og procedurer.
 • Indberetning af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.
 • Intern revision af overholdelsen af GDPR.
 • Rapportering om overholdelsen af GDPR til universitetets ledelse.

Krav

Den ideelle kandidat har:

 • +5 års erfaring med databeskyttelsesrådgivning, gerne med erfaring fra større komplekse institutioner.
 • Relevant erhvervserfaring, gerne inden for databeskyttelsesområdet.
 • Et godt kendskab til it-området og specifikt it-sikkerhed.
 • Gode formidlingsevner, herunder evnen til flydende kommunikation på mundtlig og skriftlig engelsk.
 • Gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser.
 • Erfaring med ledelsesbetjening.
 • Gennemslagskraft og evne til at komme i mål med opgaverne.