Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

Frederiksberg

Hovedstaden

 

Segment: Jura
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden

Slået op: 28.10.2022

IT Contract manager

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Du bliver ansat i det nyetablerede kontor ”Udbud, Kontrakt og Leverandørstyring (UKL)”. Kontoret er i området ”Ressourcer og Portefølje”, jf. UFST’s organisering ovenfor. UKL fungerer som juridisk rådgivningsenhed for hele UFST i relation til udbudsjuridiske og it-kontraktretlige spørgsmål. Kontoret har ansvaret for den strategiske udvikling og løbende professionalisering af kontrakt – og leverandørstyringsområdet på tværs af Skatteforvaltningen. UKL har også ansvar for gennemførslen af nye udbud af it-systemer ligesom de bistår med udbudsjuridisk rådgivning i forbindelse med genudbud af den eksisterende it-systemportefølje. Hos UFST bliver du en del af den største danske interne juridiske enhed. 

Du vil indgå i en afdeling, som består af 20 meget specialiserede og dedikerede udbudsjurister og Contract Managers, som har ansvar for styrelsens opgaver inden for offentlig ret, aftaleret og udbudsret i teori og praksis. Opgaverne består i at understøtte skatteforvaltningen med it-udbud i forbindelse med nyanskaffelser, juridisk bistand i forbindelse med udviklingsprojekter og kontraktstyring af organisationens største og mest forretningskritiske it-kontrakter.  

Hos UKL bliver du en del af en engageret team med et godt sammenhold, en høj grad af vidensdeling og et kontor, hvor man løfter hinanden i teamet. Du bliver bl.a. kollega til IT Contract Manager Flemming som fortæller: 

I UKL er fagligheden i højsædet, da vi styrer på nogle af Danmarks største og mest komplekse it-kontrakter. Alle i kontoret støtter og hjælper hinanden i dagligdagen, som også indebærer godt humør og humor.

Som IT Contract Manager har du en central rolle i forhold til at håndtere it-kontrakter og samarbejdsfladen til interne samarbejdspartnere såvel som eksterne leverandører i forbindelse med it-drift, -nyudvikling og -videreudvikling. Du kommer til at styre på en portefølje af kritiske it-kontrakter, deltage i udbud med et kontraktstyringsperspektiv, sikre udvikling, vedligehold og optimering af kontraktparadigmer og processer, håndtere og udvikle samarbejdet med vores leverandører og udvikle området med et mere strategisk fokus. 

Derudover er der gode muligheder for at sætte dit præg på den fortsatte udvikling af styrelsens tilgang til kontrakt- og leverandørstyring.

Krav

Kandidaten har en uddannelse som fx cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende.

En fordel hvis kandidaten har gennemført følgende fag, uddannelse, certificeringer: 

 • IT-kontraktsret eller IT-ret

 • IACCM, CCM Practitioner uddannelse        

 • ITIL 4 Foundation

For at få succes i stillingen, er det vigtigt, at du:

 • Har stærke juridiske kompetencer 

 • Har erfaring fra en lignende stilling. Det er en fordel, hvis du tidligere har udbudt it-udviklingsopgaver og har erfaring med tvister/forhandlinger

 • Har indgående kendskab til og erfaring med udarbejdelse af it-kontrakter – gerne konkret kendskab til D17, K04 m.v.

 • Kendskab til generel forvaltnings- og it-ret.  

 • Er analytisk stærk og kan finde løsningerne på vanskelige problemstillinger 

 • Har stor arbejdskapacitet og er en udpræget holdspiller 

 • Har blik for detaljerne, og kan se sammenhænge på tværs af opgaver og dagsordner  

 • Har politisk tæft og kan navigere i en politisk organisation (fordel, ikke krav)

 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner samt gode samarbejdsevner på tværs af enheder og faggrupper.