Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

Stege

Sjælland

 

 

Segment: Jura
By: Stege
Region:  Sjælland

Slået op: 27.04.2022

Juridisk konsulent

Vordingborg Kommune / Fuldtid

Udover at servicere afdelingen for Psykiatri og Handicap, vil man på det juridiske felt også skulle servicere de førnævnte afdelinger i centeret. Arbejdsopgaverne vil derfor være alsidige og berøringsfladen bred. Du ville skulle arbejde med mange forskellige interessenter lige fra borgere til borgmesteren.

Du vil blive den eneste jurist tilknyttet afdelingen, men du vil ikke stå alene, da du bliver en del af et juridisk netværk på tværs af kommunerne sammen med KL, hvor du vil kunne indhente viden og få sparring. Ydermere kan der i vanskelige sager trækkes på ekstern viden og sparring, når det ses relevant. Du vil også have et netværk med jurister i de andre afdelinger i kommunen.

Afdelingen har ansvaret for at sagsbehandle og visitere ydelser til voksne på Psykiatri og Handicapområdet, samt det overordnede ansvar for driften af de kommunale tilbud på området. Ydermere har de ansvaret for børneområdet i forhold til visitation af hjælpemidler, handicapbiler og boligændringer.

Afdelingen har stort fokus på, at medarbejderne er juridisk opdaterede og de følger op på Ankestyrelsens principafgørelser o.l.

 • Juridisk rådgivning og sparring indenfor det specialiserede område herunder at sikre og formidle juridisk viden i hverdagen.
 • Vurdere klagesager.
 • Sagsbehandle enkelte konkrete personsager.
 • Bistand til besvarelse af henvendelser fra borgere og pårørende.
 • Deltage i diverse møder med borgere og samarbejdspartnere.
 • Udforme og kvalitetssikre kontrakter indenfor det specialiserede område.

Krav

 • Du har et godt kendskab til fortolkning og formidling af lovgivning og regler indenfor servicelovens bestemmelser.
 • Du har gerne erfaring fra den kommunale sektor.
 • Du arbejder selvstændig, sammen med andre og bidrager med din viden i de enkelte teams i afdelingen.
 • Du er en dygtig kommunikator, der kan tale med høj og lav.
 • Du kan skabe dig og holde overblikket i et team med mange fagligheder.
 • Du går til de juridiske problemstillinger med en nysgerrig og undersøgende tilgang.
 • Lyst og flair for ofte at skulle arbejde i et politisk felt.

Fordele

Det er en fordel, hvis du har arbejdet i eller har erfaring fra den kommunale sektor