Lukket rekruttering

Specialist i udbudsret

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Fuldtid

Dit primære ansvarsområde som specialist vil være at varetage den juridiske kvalitetssikring af styrelsens udbudsjuridiske produkter. Det drejer sig fx om kvalitetssikring af lovforslag, vejledninger og vejledende udtalelser. Du vil også selv stå for udarbejdelsen af centrale juridiske vurderinger, og formidlingen af dem i tekst, konferenceoplæg og undervisning.

Derudover kan jobbet som specialist indebære:

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk kvalitetssikring
 • Ekstern dialog og forhandlinger i EU og Danmark
 • Intern og ekstern sparring om udbuds- og kontraktretlige spørgsmål
 • Udarbejdelse af fortolkningsnotater, vejledninger og artikler
 • Deltagelse med oplæg på konferencer, undervisningsforløb mv.

Stillingen giver dig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen som specialist og udvikle dig på nye områder inden for udbudsretten. Du vil i høj grad kunne være med til at forme dine arbejdsopgaver, og både opgaverne og dit ansvarsområde kan tilrettelægges i forhold til dine ønsker og kompetencer.

Krav til en specialist i udbudsret

 • Har en dyb udbudsjuridisk indsigt
 • Er god til at skabe overblik og finde løsninger på komplekse udbudsretlige problemstillinger
 • Er en stærk formidler i tekst og tale
 • Er parat til at tage ansvaret for kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen
 • Er god til at opbygge og vedligeholde relationer både internt og med eksterne samarbejdspartnere
 • Ønsker at bidrage aktivt i et udviklende og stærkt fagligt miljø
 • Er en holdspiller med lyst og evne til kollegial faglig sparring på højt niveau som motiverer og inspirerer dine kollegaer
 • Holder (meget) af udbudsret

Rekrutteringen er assisteret af Capax Legal. For mere information, er du velkommen til at kontakte Christina Just på cj@capax.dk

 

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Jura

Valby

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: Valby
Region: Hovedstaden