Jobinfo

Segment:

By:

Region:


Jura

Lyngby

Hovedstaden

 

 

Segment: Jura
By: Lyngby
Region: Hovedstaden

Slået op: 08.09.2021

Vendor Manager

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern og består af cirka 1.000 medarbejdere. De har kontorer i København, Middelfart og Aalborg.

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” blev SKAT den 1. juli 2018 erstattet af syv nye styrelser med hvert deres kerneområde, hvoraf UFST er en af dem. I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser er UFST i gang med en historisk transformation af deres it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Formålet er at udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning, samt at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører. Foruden at have et stort ansvar i den omfattende it-transformation, har UFST samtidig ansvar for at sikre en stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

I UFST er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede. Deres arbejde består delvist i selvstændigt arbejde, men også i at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at der kan tænkes nyt, findes løsninger og leveres resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan den omfangsrige og komplekse opgave, de har, lykkes.

Om afdelingen

Kontoret for Foranalyse og PMO EUTK består på nuværende tidspunkt af ca. 20 medarbejdere, der understøtter EUTK-programmets ledelse og projekter med rådgivning, analyser og ledelsesstøtte. EUTK er en betegnelse for toldprogrammet, som er et af de største agile it- og transformationsprogrammer i Danmark. Dette samarbejder Udviklings og Forenklingsstyrelsen med Toldstyrelsen (som også er en styrelse under Skatteforvaltningen) om at gennemføre.

Baggrunden for EUTK er, at den nye EU-toldlovgivning medfører væsentlige ændringer på toldområdet i Danmark, hvilket bl.a. betyder en stor udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje. Den nye lovgivning får stor betydning for den danske import og eksport for det indre marked, for danske virksomheder og for medarbejderne i Toldstyrelsen.

I EUTK-programmet er der ca. 100 medarbejdere tilknyttet, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Medarbejderne har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor læring og arbejdsglæde vægtes meget højt.
Som Vendor Manager bliver du tilknyttet EUTK-programmet, og du skal stå i spidsen for et team af specialister inden for økonomi, udbud og contract management. Du skal samle trådene og yde juridisk og kommerciel rådgivning til programledelsen, samt være med til at sætte retningen for området, så der sikres fremdrift hos projektledere i udviklingsteams ifm. udbud, kontrakt- og leverandørstyring. Du bliver med andre ord et fagligt fyrtårn.

Om stillingen

Du får en central rolle i at hjælpe organisationen med at skabe overblik og beslutningskraft, samt at sikre, at alle relevante kommercielle, projektmæssige og juridiske forhold ifm. kontrakttilblivelsen og -forhandlingen inddrages. Når kontrakterne er underskrevet og går i drift, er det ligeledes dit ansvar at sørge for, at der bliver fulgt op på leverancer, og at minimere risici. Du skal derfor kunne håndtere og styre økonomiske, finansielle, tekniske og juridiske aspekter af store og komplekse kontrakter, både i planlægnings- og udførelsesfasen.

Du kommer til at bevæge dig på alle niveauer i organisationen og hos styrelsens it-leverandører, og du har derfor en stor kontaktflade med både ledere og specialister. Sammen med dine kollegaer i EUTK-programmet og i stabskontorerne i styrelsen, skal du finde pragmatiske løsninger på komplekse problemstillinger.

Krav

For at kunne varetage denne stilling, kommer du med følgende erfaring:

 • 10-15 års erfaring indenfor contract management, hvor du har beskæftiget dig med forhandling af store, komplekse udbud og it-kontrakter.
 • Ideelt set har du nyeste viden om og erfaring med agile it-kontrakter samt dokumenteret erfaring fra lignende stillinger i en stor offentlig eller privat organisation.
 • Stærk økonomisk forståelse.
 • Solidt kendskab til IT-udvikling (software) og IT-drift, samt en generel teknisk forståelse, der gør dig i stand til at navigere i et komplekst IT-miljø.
 • Kendskab til og erfaring med generelle it-juridiske elementer, herunder GDPR og it-sikkerhed.
 • Erfaring med at forhandler, så du kan håndtere store danske og internationale it-leverandører.

Som Vendor Manager bliver dine væsentligste arbejdsopgaver bl.a.:

 • Forretningskoordination – dit kommercielle perspektiv er i fokus, og du ser kontrakter som et kommercielt redskab, der skal opfylde nogle forretningsmål.
 • Juridiske opgaver – dit juridiske perspektiv er ligeledes altid til stede, og dit fokus er på, at alt går rigtigt til i aftaleforholdet, at ulovligheder undgås og at risici minimeres. Herunder sikrer du nødvendig rådgivning om juridiske problemstillinger og kommercielle forhold.
 • Projektledelse – du skal styre alle de relationer, der omgærder en kontrakts tilblivelse og drift. Du har overblik over processen og ved, hvem der skal inddrages hvornår. Du er også den, der håndterer eventuelle konflikter undervejs.
 • Udarbejde udbudsmateriale på skatteministeriets rammeaftale under SKI og ved direkte tildeling.
 • Udvikle en strategi for leveranceopfølgning og leverandørstyring, herunder procedurer, processer og værktøjer.
 • Lede kontraktforhandlinger og sikre kontraktindgåelse.
 • Opfølgning på indgåede komplekse IT-leverandørkontrakter.